พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า
สำหรับพิมพ์ 
ระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2560 - 27 มกราคม 2560
การคาดหมาย ในช่วงวันที่ 21-22 ม.ค. 60 บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป ส่วนในช่วงวันที่ 23-25 ม.ค. 60 ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ส่วนภาคใต้ตอนบนจะมีฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจะมีกำลังแรงตลอดช่วง โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

สำหรับในช่วงวันที่ 21-24 ม.ค. 60 ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง โดยอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียสกับมีลมแรง ในช่วงวันที่ 25-27 ม.ค. 60 ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย

ข้อควรระวัง   ในช่วงวันที่ 21-25 ม.ค. 60 ประชาชนในภาคใต้ตอนล่างระวังผลกระทบจากฝนตกหนัก และปริมาณฝนที่ตกสะสม ส่วนชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าว สำหรับประชาชนบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ขอให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นไว้ด้วย

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา  ในช่วงวันที่ 21-24 ม.ค. 60 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง โดยอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียสกับมีลมแรง ในช่วงวันที่ 25-27 ม.ค. 60 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังปานกลาง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงตลอดช่วง ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจะมีกำลังแรงตลอดช่วง
ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 21-24 ม.ค. 60 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 12-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-7 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 25-27 ม.ค. 60 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

อุณหภูมิต่ำสุด 14-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-30 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-9 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 21-24 ม.ค. 60 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง

อุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 6-10 องศาเซลเซียส

ส่วนในวันที่ 25-27 ม.ค. 60 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย

อุณหภูมิต่ำสุด 15-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 7-11 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 21-24 ม.ค. 60 อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง

อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 25-27 ม.ค. 60 อากาศเย็น อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย

อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 21-24 ม.ค. 60 อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 25-27 ม.ค. 60 อากาศเย็น อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 70-80 ของพื้นที่ตลอดช่วง

โดยในช่วงวันที่ 21-22 ม.ค. 60 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป

ส่วนในช่วงวันที่ 23-25 ม.ค. 60 จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป

ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมา: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม. /ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม. /ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ในช่วงวันที่ 21-23 ม.ค. 60 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 24-27 ม.ค. 60 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-33 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 21-24 ม.ค. 60 อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง

อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 25-27 ม.ค. 60 อากาศเย็น อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย

อุณหภูมิต่ำสุด 20-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

ออกประกาศ 21 มกราคม 2560