พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า
สำหรับพิมพ์ 
ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 - 2 มิถุนายน 2560
การคาดหมาย
ในช่วงวันที่ 27-30 พ.ค. ประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนบน ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. ประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลง แต่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนบริเวณอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ 27-30 พ.ค. หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมอ่าวเบงกอลตอนกลาง และมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางอ่าวเบงกอลตอนบนและประเทศเมียนมา ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอันดามันมีกำลังแรง ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะกำลังแรงขึ้น

ส่วนในช่วงวันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยและทะเลอันดามันมีกำลังอ่อน ทำให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนลดลง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง

ข้อควรระวัง   

ในช่วงวันที่ 27-30 พ.ค.ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนัก โดยเฉพาะในพื้นที่บริเวณที่ลาดเชิงเขา และพื้นที่ลุ่ม ในบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกฉัยงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะนี้ ส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กในทะเลอันดามันควรงดออกฝั่งไว้ด้วย
ภาคเหนือ
ในช่วงวันที่ 27-30 พ.ค.มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 21-28 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-39 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในช่วงวันที่ 27-28 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 29-30 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่

และในช่วงวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาค

อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

ภาคกลาง
ในช่วงวันที่ 27-30 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

ภาคตะวันออก
ในช่วงวันที่ 27-30 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 1- 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-37 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง

และมีฝนตกหนักบางในช่วงวันที่ 27-29 พ.ค.ส่วนมากทางด้านตอนบนของภาค

ในช่วงวันที่ 26-30 พ.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ในช่วงวันที่ 27-30 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-40 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ส่วนในช่วงวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 20-35 กม. /ชม.ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ในช่วงวันที่ 27-30 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-80 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

ส่วนในช่วงวันที่ 31พ.ค. -2 มิ.ย.มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียส

ออกประกาศ 27 พฤษภาคม 2560