พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า
สำหรับพิมพ์ 
ระหว่างวันที่ 24 เมษายน 2560 - 30 เมษายน 2560
การคาดหมาย
ในช่วงวันที่ 25-26 เม.ย. ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 27-29 เม.ย. ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเพิ่มขึ้นกับมีลูกเห็บตกบางแห่งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วอุณหภูมิลดลง ทำให้บริเวณดังกล่าวคลายความร้อนลง สำหรับบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ ตลอดช่วงข้อควรระวัง   
ในช่วงวันที่ 27-29 เม.ย. ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงรวมทั้งลูกเห็บตกบางแห่งที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้ไว้ด้วย
ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา  
ในช่วงวันที่ 25-26 เม.ย. บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อนลง ประกอบกับความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้มีอากาศร้อนโดยทั่วไป ส่วนในช่วงวันที่ 27-29 เม.ย. บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรงเพิ่มขึ้นกับมีลูกเห็บตกบางแห่ง แล้วอุณหภูมิจะลดลง
ภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 24-26 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 20-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-40 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 27-30 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวัน

และมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 25-26 เม.ย. และวันที่ 29-30 เม.ย.อากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่

โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 27-28 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวัน

กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.

ภาคกลาง ในช่วงวันที่ 24-26 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 27-30 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

ภาคตะวันออก ในช่วงวันที่ 25-26 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียส

ส่วนในช่วงวันที่ 27-30 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง

อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส

ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง กับมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 27-30 เม.ย.

อุณหภูมิต่ำสุด 21-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในช่วงวันที่ 24-27 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวันและมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่

อุณหภูมิต่ำสุด 26-29 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-39 องศาเซลเซียส

ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

ส่วนในช่วงวันที่ 28-30 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.

ออกประกาศ 24 เมษายน 2560