ข่าวรับสมัคร

16 ก.พ. 60 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ new
09 ก.พ. 60 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน new
20 ม.ค. 60 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
20 ม.ค. 60 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]