ข่าวรับสมัคร

20 ม.ค. 60 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ new
20 ม.ค. 60 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ new
20 ธ.ค. 59 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
20 ธ.ค. 59 กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]
07 ธ.ค. 59 รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ และนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน [หมดเขต/สิ้นสุด ประกาศ]