สรุปลักษณะอากาศรายวัน
ข้อมูลย้อนหลัง :  
สถานีอุตุนิยมวิทยา อุณหภูมิ (°C) ลมสูงสุด ปริมาณฝน (มม.)
สูงสุด ต่ำสุด ทิศ ความเร็ว (กม./ชม.) เวลา 24 ชม. รวมตั้งแต่ต้นปี
วันที่ 20 มกราคม 2560
ภาคเหนือ
แม่ฮ่องสอน31.716.5E14.8318:16ไม่มีฝน11.1
ดอยอ่างขาง22.315.0W12.9707:45ไม่มีฝน23.2
เชียงราย30.516.2E14.831130 ไม่มีฝน74.5
เชียงราย สกษ.29.215.1N12.9713:46ไม่มีฝน72.4
ทุ่งช้าง31.015.5S9.2714:00ไม่มีฝน76.2
พะเยา- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ท่าวังผา30.516.5SSE7.4114:05ไม่มีฝน37.9
เถิน33.019.8ENE14.8318:00ไม่มีฝน36.8
แม่สะเรียง34.217.8N22.2411:49ไม่มีฝน9.9
แม่โจ้ สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เชียงใหม่32.620.5SSE14.8316:18ไม่มีฝน27.4
ลำปาง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ลำพูน32.219.8S9.2717:41ไม่มีฝน36.7
แพร่33.818.5E12.9711:20ไม่มีฝน27.1
น่าน32.218.4SSE3.7111:45ไม่มีฝน43.8
น่าน สกษ.31.517.3- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน41.3
ลำปาง สกษ.30.518.5NE14.8313:20ไม่มีฝน88.3
อุตรดิตถ์34.122.3NNE22.2410:30ไม่มีฝน40.3
สุโขทัย- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ศรีสำโรง สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
หล่มสัก33.421.0E12.9712:30ไม่มีฝน5.7
แม่สอด33.522.0ENE24.091436 ไม่มีฝน12.3
ตาก33.821.8ESE11.1211:57ไม่มีฝน43.9
เขื่อนภูมิพล33.220.5E14.8314:19ไม่มีฝน31.7
พิษณุโลก32.322.3NW22.2415:50ไม่มีฝน22.1
เพชรบูรณ์33.821.5E12.9713:35ไม่มีฝน57.3
กำแพงเพชร33.224.2SSE14.8312:42ไม่มีฝน11.7
อุ้มผาง32.016.8ESE18.5314:22ไม่มีฝน7.6
พิจิตร สกษ.33.023.7WNW22.2413:11ไม่มีฝน69.9
ดอยมูเซอร์ สกษ.26.017.6ENE22.2418:21ไม่มีฝน10.5
วิเชียรบุรี- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เลย สกษ.30.817.9ESE14.8312:32ไม่มีฝน8.9
หนองคาย- ยังไม่ได้รับรายงาน -
เลย30.718.4ESE14.8312:06ไม่มีฝน10.8
อุดรธานี31.319.7NNE27.8011:14ไม่มีฝน5.7
สกลนคร สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
สกลนคร31.019.3SE14.8317:24ไม่มีฝน2.8
นครพนม30.719.2E29.6511:10ไม่มีฝน1.8
นครพนม สกษ.30.318.2E25.9515:20ไม่มีฝน2.0
หนองบัวลำภู30.518.9ESE24.0914:14ไม่มีฝน13.2
ขอนแก่น31.420.0SSE14.8317:24ไม่มีฝน1.2
มหาสารคาม32.019.8ENE24.0911:20ไม่มีฝน6.4
มุกดาหาร30.519.6NE14.8313:50ไม่มีฝน0.3
ท่าพระ สกษ.32.218.2NNE14.8310:14ไม่มีฝน2.7
กาฬสินธุ์31.720.6E37.0708:34ไม่มีฝน0.8
ชัยภูมิ31.921.0ENE33.3613:10ไม่มีฝน1.3
ร้อยเอ็ด สกษ.31.718.9NE27.8010:43ไม่มีฝน2.9
ร้อยเอ็ด32.719.4NE35.2109:25ไม่มีฝน2.1
อุบลราชธานี (ศูนย์ฯ)34.019.5NNE27.8022:50ไม่มีฝน0.6
อุบลราชธานี สกษ.34.018.8NE14.8310:50ไม่มีฝน0.4
ศรีสะเกษ33.019.2NE14.830920 ไม่มีฝน0.5
ท่าตูม32.319.8E12.9717:35ไม่มีฝน0.0
นครราชสีมา32.021.1NNE27.8012:58ไม่มีฝน6.0
สุรินทร์33.220.0NE27.8008:20ไม่มีฝน3.9
สุรินทร์ สกษ.32.719.4NE25.9511:25ไม่มีฝน2.8
โชคชัย32.019.5N12.9710:55ไม่มีฝน9.1
ปากช่อง สกษ.31.120.6ENE29.6509:25ไม่มีฝน3.2
นางรอง32.219.8E24.0912:47ไม่มีฝน1.8
บุรีรัมย์31.518.5- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน37.0
ภาคกลาง
นครสวรรค์ 34.123.2NE14.8312:26ไม่มีฝน38.6
ตากฟ้า สกษ.33.724.2NE25.9509:38ไม่มีฝน48.6
ชัยนาท สกษ.34.023.4N9.2715:20ไม่มีฝน10.4
อุทัยธานี33.623.9NE24.0911:30ไม่มีฝน
พระนครศรีอยุธยา35.323.2NE29.6505:20ไม่มีฝน5.3
บัวชุม 33.921.6E22.2409:29ไม่มีฝน0.8
ปทุมธานี สกษ.35.823.6N5.5610:00ไม่มีฝน8.2
สมุทรปราการ สกษ.33.525.0ESE18.5310:00ไม่มีฝน54.0
ทองผาภูมิ34.321.8SSE14.831214 ไม่มีฝน20.0
สุพรรณบุรี33.823.1N11.120920 ไม่มีฝน14.0
ลพบุรี34.523.5NE18.5308:20ไม่มีฝน14.1
อู่ทอง สกษ.33.421.2NE27.8014:05ไม่มีฝน21.4
สนามบินสุวรรณภูมิ33.623.6NE46.3313:00ไม่มีฝน7.1
สมุทรสงคราม31.523.6- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน
กาญจนบุรี33.922.4NE9.2709:32ไม่มีฝน47.7
นครปฐม32.521.5E16.6814:34ไม่มีฝน35.7
กรุงเทพฯ บางนา สกษ.33.424.1NE16.6812:33ไม่มีฝน41.5
กรุงเทพฯ ท่าเรือคลองเตย- ยังไม่ได้รับรายงาน -
กรุงเทพมหานคร34.325.1ESE11.1213:00ไม่มีฝน45.1
สนามบินดอนเมือง33.923.8ENE29.6512:30ไม่มีฝน17.1
นำร่อง30.526.522.2407:00ไม่มีฝน60.6
ราชบุรี33.323.0N20.3913:13ไม่มีฝน59.7
ภาคตะวันออก
นครนายก23.018.0- ได้รับรายงานบางส่วน -ไม่มีฝน
ปราจีนบุรี35.225.0E18.5314:10ไม่มีฝน4.9
กบินทร์บุรี33.921.5E12.9708:00ไม่มีฝน10.8
สระแก้ว34.221.5ENE14.8312:42ไม่มีฝน9.7
ฉะเชิงเทรา34.020.7NE14.8313:00ไม่มีฝน15.1
ชลบุรี35.125.3NE25.9509:39ไม่มีฝน59.1
เกาะสีชัง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
พัทยา31.824.5WNW14.8311:00ไม่มีฝน94.5
อรัญประเทศ34.023.1NNE12.9716:10ไม่มีฝน64.7
แหลมฉบัง34.224.6ENE22.2407:45ไม่มีฝน96.3
สัตหีบ33.622.0SW20.391522 ไม่มีฝน97.9
ระยอง- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ห้วยโป่ง สกษ.33.423.8N14.8312:12ฝนเล็กน้อย66.8
จันทบุรี34.823.5NNE29.6513:45ไม่มีฝน70.8
พลิ้ว สกษ.- ยังไม่ได้รับรายงาน -
ตราด33.523.4ESE40.7701:29ไม่มีฝน36.9
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
เพชรบุรี31.423.6NE22.2410:20ไม่มีฝน168.8
หนองพลับ สกษ.30.721.6NE18.5311:00ไม่มีฝน266.6
หัวหิน30.224.7NE22.2413:400.8239.2
ประจวบคีรีขันธ์31.022.3NE27.8012:30ไม่มีฝน440.8
ชุมพร29.623.2ENE22.2416:000.1581.0
สวี สกษ.29.623.0NE3.7116:003.8727.6
เกาะสมุย27.823.9SSE46.338:00 23.3575.4
สุราษฎร์ธานี25.524.5NNE14.8316:3020.1287.1
นครศรีธรรมราช25.023.6WNW25.9507:20204.11,493.4
นครศรีธรรมราช สกษ.24.923.5NW11.1213:00140.21,465.9
สุราษฎร์ธานี สกษ.26.222.0NE7.4114:0044.1668.9
พระแสง สอท.26.622.0E18.5314:0046.3252.8
ฉวาง28.023.5SSE16.6802:2070.3402.7
พัทลุง สกษ.26.923.6W14.8304:29132.9951.3
สงขลา29.823.6SE20.3920:36215.3596.0
หาดใหญ่24.723.3N22.240630 43.6387.0
คอหงษ์ สกษ.25.023.2NE18.5320:3093.2469.9
สะเดา30.523.3NE16.6811:3039.8262.6
ปัตตานี24.323.4E24.0920:45195.8573.9
ยะลา สกษ.24.823.3E20.3906:08125.9663.9
นราธิวาส26.021.0WSW18.5314:24441.61,252.2
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
ระนอง28.823.6ENE11.120818 0.5464.8
ตะกั่วป่า28.024.7NE18.5311:501.1108.4
กระบี่26.523.3ENE18.5312:3919.9262.7
ภูเก็ต29.525.5NE22.2413:301.0305.0
ภูเก็ต (ศูนย์ฯ)28.121.4ENE29.6508:081.4156.0
เกาะลันตา29.024.2ENE27.8018:402.6238.3
ตรัง30.323.9NE24.0911:2218.2336.0
สตูล28.423.7ENE16.6817:007.3180.6
หมายเหตุ : ข้อมูลเบื้องต้นยังไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง