กรมอุตุนิยมวิทยา - สรุปลักษระอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สรุปลักษณะอากาศรายวันเพื่อการเกษตร
สถานี :
วัน
(ประเทศไทย)
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ย (%) ปริมาณฝนเฉลี่ย
(มม.)
อุณหภูมิดินเฉลี่ย (°C) เวลาที่มีแสงแดด
(ชม.)
วินรัน
(50 ซม.)
ที่ 0 ซม. ที่ 5 ซม. ที่ 10 ซม. ที่ 20 ซม. ที่ 50 ซม. ที่ 100 ซม.
เชียงราย สกษ. 
20 มกราคม 2560 81.1 22.94 22.94 22.86 22.80 23.00 24.16 6.9 9.34 
19 มกราคม 2560 81.6 23.12 23.12 22.79 22.81 23.21 24.09 8.2 11.80 
18 มกราคม 2560 80.9 23.03 23.03 23.71 23.55 23.56 24.00 7.3 9.87 
17 มกราคม 2560 80.1 22.97 22.97 23.70 23.45 23.40 23.83 7.3 3.14 
16 มกราคม 2560 80.6 22.40 22.40 22.41 22.62 22.79 23.88 7.2 7.77 
15 มกราคม 2560 81.1 22.85 22.85 22.96 22.96 22.98 24.00 7.2 7.35 
14 มกราคม 2560 80.9 23.65 23.65 24.16 24.31 24.22 23.95 7.1 8.91