สรุปลักษณะอากาศรายสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง :
13 กุมภาพันธ์ 2560 - 19 กุมภาพันธ์ 2560ปริมาณฝนสูงสุดอุณหภูมิต่ำสุด
ประเทศไทย
บริเวณความกดอากาศสูงกำลังแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในระยะต้นสัปดาห์ จากนั้นอ่อนกำลังลง โดยมีกระแสลมตะวันตกในระดับบนพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็น กับมีอากาศหนาวส่วนมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้มีฝนลดลงเล็กน้อย    
ภาคเหนือ
มีอากาศหนาวเกือบทั่วไปทางตอนบนของภาค ส่วนทางตอนล่างของภาคมีอากาศเย็น สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด   10.5 º ซ. ที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ( 6.0 º ซ. ที่ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 ก.พ.)  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาค โดยเฉพาะในระยะต้นสัปดาห์มีอากาศหนาวเกือบทั่วไป สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด   11.9 º ซ. ที่ กกษ.สกลนคร จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 13 ก.พ. กกษ.นครพนม จ.นครพนม เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ( 5.0 º ซ. ที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จ.เลย เมื่อวันที่ 14 ก.พ.)  
ภาคกลาง
มีอากาศเย็นทั่วไปตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์   15.3 º ซ. ที่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 
ภาคตะวันออก
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปตลอดสัปดาห์ กับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ในวันที่ 17 ก.พ.   15.9 º ซ. ที่ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไป โดยมีฝน 10-40% ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 19 ก.พ. มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง 63.5 มม. ที่ อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ 18 ก.พ.  16.2 º ซ. ที่ กกษ.หนองพลับ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 
ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)
มีอากาศเย็นหลายพื้นที่ โดยมีฝน 10-40% ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 14, 17 และ 19 ก.พ.ไม่มีรายงานฝนตก 4.1 มม. ที่ สนามบินตรัง อ.เมือง จ.ตรัง เมื่อวันที่ 18 ก.พ.  20.4 º ซ. ที่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปเกือบตลอดสัปดาห์   20.0 º ซ. ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 14 ก.พ. ( 16.9 º ซ. ที่ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 17 ก.พ.)  
แผนที่ปริมาณฝนรวมและอุณหภูมิเฉลี่ย
ออกประกาศ 20 กุมภาพันธ์ 2560