สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน มกราคม 2560
เดือนมกราคมปีนี้ประเทศไทยมีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติประมาณ 1 องศาเซลเซียสและมีปริมาณฝนรวมทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติ 130.3 มิลลิเมตร( 766 %) โดยมีหลายสถานีที่มีปริมาณฝนมากที่สุดใน 1 วันและปริมาณฝนรวมตลอดเดือนสูงกว่าสถิติเดิมที่เคยตรวจวัดได้ของเดือนมกราคม ซึ่งเป็นผลมาจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดเดือนและแผ่เสริมลงมาเป็นระยะๆ โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนบริเวณความกดอากาศสูงที่แผ่ลงมาปกคลุมมีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ของภาคเหนือในระยะต้นและกลางเดือนมีอุณหภูมิลดลงอีกจนมีอากาศเย็นทั่วไปกับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนในช่วงครึ่งแรกของเดือนจากอิทธิพลของคลื่นกระแสลมตะวันตกที่เคลื่อนผ่านภาคเหนือและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ส่วนภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ซึ่งมีกำลังแรงในระยะต้นและปลายเดือน กับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซียและภาคใต้ตอนล่างและปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันในบางช่วง ส่งผลให้มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดเดือน โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกของภาคมีฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในหลายพื้นที่จนก่อให้เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมต่อเนื่องหลายพื้นที่ในช่วงต้นเดือนและปลายเดือน สำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 17 กุมภาพันธ์ 2560