สรุปลักษณะอากาศรายเดือน
ข้อมูลย้อนหลัง :
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
สภาวะอากาศเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนตลอดเดือนและแผ่เสริมลงมาเป็นระยะๆ ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ตลอดเดือน กับมีกระแสลมตะวันตกในระดับบนจากประเทศเมียนมาพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในบางช่วง ลักษณะดังกล่าวทำให้เดือนนี้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นทั่วไปเกือบตลอดเดือน กับมีอากาศหนาวบริเวณตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะบริเวณเทือกเขา ยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด ส่วนในตอนกลางวันพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้นจนมีอากาศร้อนต่อเนื่องในหลายพื้นที่ในช่วงปลายเดือน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณอำเภอเถิน จังหวัดลำปางเมื่อวันที่ 24 อย่างไรก็ตามอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยในเดือนนี้ต่ำกว่าค่าปกติ 0.1 องศาเซลเซียส สำหรับฝนเดือนนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีปริมาณฝนน้อยและต่ำกว่าค่าปกติ โดยบริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝน 5 - 25 %ของพื้นที่ในช่วงต้นและปลายเดือน กับมีพายุฝนฟ้าคะนองและฝนหนักบางแห่งในระยะปลายเดือน ส่วนภาคใต้มีฝน 10-50%ของพื้นที่เกือบตลอดเดือน กับมีฝนหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณฝั่งตะวันออกของภาค โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 26-28 มีฝน 60-90% ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง ส่งผลให้บริเวณภาคใต้ทั้งสองฝั่งมีปริมาณฝนเฉลี่ยในเดือนนี้สูงกว่าค่าปกติ สำหรับรายละเอียดต่างๆ มีดังนี้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ออกประกาศ 10 มีนาคม 2560