พยากรณ์อากาศ 24 ม.ค. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 31
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 17 31
อุบลราชธานี   อากาศเย็น 17 30
มหาสารคาม   อากาศเย็น 16 29
กรุงเทพมหานคร   ท้องฟ้าโปร่ง 22 33
สงขลา คลื่นสูงกว่า 2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 70 % ของพื้นที่ 25 29
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 22 32
www.tmd.go.th