พยากรณ์อากาศ 23 ก.พ. 60
เชียงใหม่   อากาศเย็น 17 34
แม่ฮ่องสอน   อากาศเย็น 16 34
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
มหาสารคาม   อากาศเย็น 22 36
กรุงเทพมหานคร   มีเมฆบางส่วน 26 35
สงขลา   มีเมฆบางส่วน 25 32
ภูเก็ต   มีเมฆบางส่วน 22 34
www.tmd.go.th