พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
เชียงใหม่   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 37
แม่ฮ่องสอน   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 20 38
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 33
มหาสารคาม   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 23 33
กรุงเทพมหานคร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 24 35
สงขลา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 32
ภูเก็ต คลื่น 1-2 เมตร พายุฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 25 35
www.tmd.go.th