พยากรณ์อากาศ 23 ก.พ. 60
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 36
นครราชสีมา   อากาศเย็น 22 35
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 23 35
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 22 35
อุดรธานี   อากาศเย็น 22 36
หนองบัวลำภู   อากาศเย็น 22 36
นครพนม   อากาศเย็น 21 36
www.tmd.go.th