พยากรณ์อากาศ 28 มี.ค. 60
อุบลราชธานี   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 20 33
นครราชสีมา   ฝนฟ้าคะนอง 40 % ของพื้นที่ 21 32
ร้อยเอ็ด   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 20 30
มุกดาหาร   ฝนฟ้าคะนอง 30 % ของพื้นที่ 19 30
อุดรธานี   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 29
หนองบัวลำภู   พายุฝนฟ้าคะนอง 20 % ของพื้นที่ 21 29
นครพนม   พายุฝนฟ้าคะนอง 10 % ของพื้นที่ 21 29
www.tmd.go.th