ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา

ประกาศรูปแบบ pdf
ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย "

ฉบับที่ 9 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560
     บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเล

        จีนใต้ในคืนนี้ (23 ก.พ.60) ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีอากาศแปรปรวน โดยมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่าง ๆ ดังนี้

        ในช่วงวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ และนครราชสีมา ส่วนภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายก สระแก้ว ปราจีนบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด

        ส่วนในช่วงวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2560 บริเวณภาคเหนือตอนล่างบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก และพิจิตร ภาคกลางบริเวณจังหวัดลพบุรี และสระบุรี กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

        ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และระวังความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย

        สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัด

        สุราษฎร์ธานีลงไป มีคลื่นสูง 2-3 เมตร ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 25-28 กุมภาพันธ์ 2560

       

       

        ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 23.00 น.

        กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 เวลา 05.00 น.

       

       

        (ลงชื่อ) วันชัย ศักดิ์อุดมไชย

        (นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย)

        อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา

       ประกาศที่ผ่านมา
ลำดับ เตือนภัย ฉบับที่ ลงวันที่
1 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 8 23 กุมภาพันธ์ 2560
2 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 7 23 กุมภาพันธ์ 2560
3 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 6 23 กุมภาพันธ์ 2560
4 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 5 22 กุมภาพันธ์ 2560
5 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 4 22 กุมภาพันธ์ 2560
6 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 3 22 กุมภาพันธ์ 2560
7 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 2 22 กุมภาพันธ์ 2560
8 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 1 21 กุมภาพันธ์ 2560
9 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 30 15 กุมภาพันธ์ 2560
10 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 29 15 กุมภาพันธ์ 2560
11 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 28 14 กุมภาพันธ์ 2560
12 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 27 14 กุมภาพันธ์ 2560
13 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 26 14 กุมภาพันธ์ 2560
14 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 25 14 กุมภาพันธ์ 2560
15 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 24 13 กุมภาพันธ์ 2560
16 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 23 13 กุมภาพันธ์ 2560
17 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 22 13 กุมภาพันธ์ 2560
18 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 21 13 กุมภาพันธ์ 2560
19 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 20 12 กุมภาพันธ์ 2560
20 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 19 12 กุมภาพันธ์ 2560
21 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 18 12 กุมภาพันธ์ 2560
22 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 17 12 กุมภาพันธ์ 2560
23 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 16 11 กุมภาพันธ์ 2560
24 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 15 11 กุมภาพันธ์ 2560
25 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 14 11 กุมภาพันธ์ 2560
26 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 13 11 กุมภาพันธ์ 2560
27 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 12 10 กุมภาพันธ์ 2560
28 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 11 10 กุมภาพันธ์ 2560
29 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 10 10 กุมภาพันธ์ 2560
30 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 9 10 กุมภาพันธ์ 2560
31 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 8 09 กุมภาพันธ์ 2560
32 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 7 09 กุมภาพันธ์ 2560
33 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 6 09 กุมภาพันธ์ 2560
34 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 5 09 กุมภาพันธ์ 2560
35 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 4 08 กุมภาพันธ์ 2560
36 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 3 08 กุมภาพันธ์ 2560
37 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 2 08 กุมภาพันธ์ 2560
38 อากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทย 1 07 กุมภาพันธ์ 2560
39 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 40 25 มกราคม 2560
40 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 39 24 มกราคม 2560
41 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 38 24 มกราคม 2560
42 ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย 37 24 มกราคม 2560