Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง สุโขทัย พิษณุโลก กำแพงเพชร และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ออกประกาศ 27 พฤษภาคม 2560 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   27 พ.ค. 60 - 02 มิ.ย. 60  
คาดหมาย
     
ในช่วงวันที่ 27-30 พ.ค.มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่
ส่วนในช่วงวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 21-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
     
ออกประกาศ 27 พฤษภาคม 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   19 พ.ค. 60 - 25 พ.ค. 60  
มีฝนน้อยว่า 30% ของพื้นที่ในระยะต้นและกลางช่วง จากนั้นมีฝน 40-50% ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง โดยมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันบริเวณจังหวัดพิจิตรในวันที่ 20 พ.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 26 พฤษภาคม 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   26 พ.ค. 60 -01 มิ.ย. 60  
ในช่วงวันที่ 26-30 พ.ค.มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 21-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
พื้นที่การเกษตร ในช่วงวันที่ 26-30 พ.ค. จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรได้ เกษตรกรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลการเกษตร โดยการจัดระบบระบายน้ำในแปลงปลูกให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่เพาะปลูกเป็นเวลานานทำให้รากพืชขาดอากาศต้นพืชตายได้
สัตว์เลี้ยง สำหรับฝนที่ตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมขังพื้นที่เลี้ยงสัตว์ที่เป็นที่ลุ่ม เกษตรกรควรยกพื้นคอกสัตว์ให้สูง ดูแลโรงเรือนให้หลังคาไม่รั่วซึม เพื่อป้องกัน สัตว์เปียกชื้น หนาวเย็น จนอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย เช่น โรคคอบวมในโคและกระบือ โรคหวัดในสัตว์ปีกและสุกร เป็นต้น รวมทั้งให้วัคซีนป้องกันโรคตรงตามกำหนดเวลา
ออกประกาศ 26 พฤษภาคม 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
22 พ.ค. 60 - 28 พ.ค. 60
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
29 พ.ค. 60 - 04 มิ.ย. 60
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
05 มิ.ย. 60 - 11 มิ.ย. 60
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 50-70% ของพื้นที่
12 มิ.ย. 60 - 18 มิ.ย. 60
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มิถุนายน 2560  
ฝนฟ้าคะนอง
มีฝนฟ้าคะนอง 30-40 % ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วมมากในระยะต้นและกลางเดือน
อุณหภูมิสูงสุด 33 - 35 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 %
ปริมาณฝน 140-180 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 16-19 วัน
ออกประกาศ 28 เมษายน 2560