Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศเย็นถึงหนาว และอุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศา กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 14-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-12 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.
ออกประกาศ 21 มกราคม 2560 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   21 ม.ค. 60 - 27 ม.ค. 60  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 21-24 ม.ค. 60 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 6-10 องศาเซลเซียส ส่วนในวันที่ 25-27 ม.ค. 60 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 15-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 7-11 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม.
     
ออกประกาศ 21 มกราคม 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   13 ม.ค. 60 - 19 ม.ค. 60  
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไปเกือบตลอดช่วงกับมีอากาศหนาวบางพื้นที่ สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาว โดยมีฝน 10-20% ของพื้นที่ในระยะกลางช่วง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 20 มกราคม 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   20 ม.ค. 60 -26 ม.ค. 60  
ในช่วงวันที่ 20-24 ม.ค. อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง อุณหภูมิต่ำสุด 14-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-10 องศาเซลเซียส ส่วนในวันที่ 25-26 ม.ค. อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 15-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-11 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม.
เกษตรกร ในช่วงนี้ จะมีอากาศหนาวเย็นและมีลมแรง เกษตรกรควรเพิ่มความอบอุ่นให้แก่ตนเอง และสัตว์เลี้ยงอย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย รวมทั้งระวังการเกิดอัคคีภัย
สัตว์เลี้ยง ระยะนี้อากาศหนาวเย็น และมีลมแรง ผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และทำแผงกำบังลมหนาวให้กับสัตว์เลี้ยง เพื่อป้องกันลมโกรกโรงเรือน ป้องกันสัตว์หนาวเย็น อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย โดยเฉพาะสัตว์เล็ก
สัตว์น้ำ ช่วงที่มีอุณหภูมิลดลงส่งผลให้อุณหภูมิน้ำเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อปรับอุณหภูมิน้ำและเป็นการเพิ่มออกซิเจน รวมทั้งลดอาหารให้น้อยลง เพราะสัตว์น้ำจะกินอาหารได้น้อย อาหารที่เหลือจะทำให้ น้ำเน่าเสียได้ ส่งผลให้ปลาอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย
ออกประกาศ 20 มกราคม 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
16 ม.ค. 60 - 22 ม.ค. 60
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 20-22 °C
23 ม.ค. 60 - 29 ม.ค. 60
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 30-32 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
30 ม.ค. 60 - 05 ก.พ. 60
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
06 ก.พ. 60 - 12 ก.พ. 60
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560  
อากาศเย็น
ท้องฟ้ามีเมฆบางส่วน อากาศเย็นในตอนเช้า กับมีหมอกหนาหลายพื้นที่ ส่วนตอนกลางวันจะเริ่มมีอากาศร้อนโดยเฉพาะในระยะครึ่งหลังของเดือน สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูจะมีอากาศหนาว
อุณหภูมิสูงสุด 33 - 35 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 20 - 22 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 %
ปริมาณฝน 10-20 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 2-3 วัน
ออกประกาศ 30 ธันวาคม 2559