Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
ทางตอนบนของภาคอากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมา สุรินทร์ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 17-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 9-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ออกประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2560 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   23 ก.พ. 60 - 01 มี.ค. 60  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 23-25 ก.พ. 60 อากาศเย็น โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 18-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 26ก.พ.-1 มี.ค. 60 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-11 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.
     
ออกประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   13 ก.พ. 60 - 19 ก.พ. 60  
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไป กับมีอากาศหนาวหลายพื้นที่ทางตอนบนของภาค โดยเฉพาะในระยะต้นสัปดาห์มีอากาศหนาวเกือบทั่วไป สำหรับบริเวณเทือกเขาและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 20 กุมภาพันธ์ 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   22 ก.พ. 60 -28 ก.พ. 60  
ในช่วงวันที่ 23-25 ก.พ. 60 อากาศเย็น โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาค ส่วนในช่วงวันที่ 26–28 ก.พ.60 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 13-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6-11 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.
ผลผลิตทางการเกษตร ในช่วงวันที่ 23 - 25 จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ เกษตรกรควรระวังความเสียหายกับพืชผลทางการเกษตร ผลผลิตที่แก่ดีแล้วควรรีบเก็บเกี่ยว และหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตไว้กลางแจ้งในช่วงนี้
สัตว์เลี้ยง ในช่วงวันที่ 23 -28 จะมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในบางพื้นที่ ในระยะแรกต่อจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส เกษตรกรควรดูแลโรงเรือนให้มีความมั่นคงแข็งแรง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
สัตว์น้ำ สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรรักษาสภาพน้ำ อย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เนื่องจากอากาศเย็นลง อาจทำให้สัตว์น้ำเครียด กินอาหารได้น้อย จึงควรลดปริมาณอาหารที่ให้ตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันอาหารเหลือ ซึ่งจะทำให้น้ำเน่าเสีย และควรเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนและปรับอุณหภูมิน้ำ
ออกประกาศ 22 กุมภาพันธ์ 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
20 ก.พ. 60 - 26 ก.พ. 60
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 17-19 °C
27 ก.พ. 60 - 05 มี.ค. 60
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 19-21 °C
06 มี.ค. 60 - 12 มี.ค. 60
อากาศเย็น
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 21-23 °C
13 มี.ค. 60 - 19 มี.ค. 60
มีเมฆบางส่วน
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มีนาคม 2560  
มีเมฆบางส่วน
อากาศร้อนเกือบทั่วไป และมีฟ้าหลัวในบางวัน กับมีอากาศร้อนจัดในบางช่วง อุณหภูมิสูงที่สุด 40–42 ซ. ส่วนมากในระยะครึ่งหลังของเดือน โดยจะมีฝนฟ้าคะนอง 10-20 % ของพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 35 - 37 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 22 - 24 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 57-67 %
ปริมาณฝน 40-60 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 5-7 วัน
ออกประกาศ 27 มกราคม 2560