Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
ออกประกาศ 24 มีนาคม 2560 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   23 มี.ค. 60 - 29 มี.ค. 60  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 23-24 , 28-29 มี.ค. 60 อากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส สำหรับในช่วงวันที่ 25-27 มี.ค. 60 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.
     
ออกประกาศ 23 มีนาคม 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   13 มี.ค. 60 - 19 มี.ค. 60  
มีอากาศร้อนทั่วไปในระยะครึ่งแรกของสัปดาห์ กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ในระยะต้นสัปดาห์ โดยมีฝน 10 - 50% ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 16, 18 และ 19 มี.ค. มีฝน 70 - 85 % ของพื้นที่กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง และมีรายงานพายุฝนฟ้าคะนองบริเวณจ.อุบลราชธานีในวันที่ 14 มี.ค. จ.สุรินทร์ในวันที่ 15 มี.ค. จ.นครราชสีมา จ.กาฬสินธุ์ และจ.หนองคายในวันที่ 17 มี.ค. และมีรายงานลูกเห็บตกบริเวณจ.เลยในวันที่ 16, 17 มี.ค. จ.สกลนครในวันที่ 17 มี.ค. และ จ.อุดรธานีในวันที่ 19 มี.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 20 มีนาคม 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   22 มี.ค. 60 -28 มี.ค. 60  
ในช่วงวันที่ 22-24 มี.ค. 60 อากาศร้อนกับมี ฟ้าหลัวในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส สำหรับในช่วงวันที่ 25-28 มี.ค. 60 มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลม ตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม.
ผลผลิต การเกษตร ในช่วงวันที่ 25-28 มี.ค. จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง เกษตรกรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดกับอาคารบ้านเรือนและพืชผลทางการเกษตร ผลผลิตที่แก่ดีแล้วควรรีบเก็บเกี่ยว และหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตไว้กลางแจ้งเพราะอาจเปียกชื้นเสียหาย
พื้นที่การเกษตร ระยะนี้ยังมีฝนตกต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลดีต่อพืชผลการเกษตร แต่ทำให้สภาพอากาศมีความชื้นมากขึ้น เหมาะกับการเกิดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่นโรคไหม้ในข้าวนาปรัง และโรคใบจุดในพืชผักสวนครัว และควรระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน เช่น หนอนใยผักในพืชผักสวนครัว และหนอนเจาะฝักในข้าวโพด ส่วนบริเวณที่มีฝนตก เกษตรกรควรกักเก็บน้ำไว้ใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย
ออกประกาศ 22 มีนาคม 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
20 มี.ค. 60 - 26 มี.ค. 60
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 35-37 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
27 มี.ค. 60 - 02 เม.ย. 60
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 36-38 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
03 เม.ย. 60 - 09 เม.ย. 60
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 36-38 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
10 เม.ย. 60 - 16 เม.ย. 60
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 37-39 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน เมษายน 2560  
ฝนฟ้าคะนอง
มีฟ้าหลัวและอากาศร้อนในตอนกลางวัน ในบางช่วงอาจมีอากาศร้อนจัดอุณหภูมิสูงสุด 40-43 ซ. กับจะมีฝนฟ้าคะนอง 20-40 % ของพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 36 - 38 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 25 - 27 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 %
ปริมาณฝน 80-110 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 6-11 วัน
ออกประกาศ 07 มีนาคม 2560