Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคกลาง
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี ชัยนาท นครสวรรค์ และพระนครศรีอยุธยา อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 27 พฤษภาคม 2560 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   27 พ.ค. 60 - 02 มิ.ย. 60  
คาดหมาย
     
ในช่วงวันที่ 27-30 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่
ส่วนในช่วงวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
     
ออกประกาศ 27 พฤษภาคม 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   19 พ.ค. 60 - 25 พ.ค. 60  
มีฝน 10-50% ของพื้นที่ในระยะต้นและกลางช่วง จากนั้นมีฝน 65-90% ของพื้นที่ กับมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยมีรายงานฝนฟ้าคะนองบริเวณจังหวัดอ่างทองในวันที่ 20 พ.ค.
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 26 พฤษภาคม 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   26 พ.ค. 60 -01 มิ.ย. 60  
ในช่วงวันที่ 26-30 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
พื้นที่การเกษตร ในช่วงวันที่ 26-30 พ.ค. จะมีฝนตกหนัก ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรได้ เกษตรกรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลการเกษตร โดยเฉพาะนาข้าวที่อยู่ในระยะเพาะกล้า ชาวนาควรจัดระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังต้นกล้าเป็นเวลานานทำให้ต้นกล้าตายได้
ไม้ดอก ระยะนี้จะมีฝนตกต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้สภาพอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรที่ปลูกไม้ดอกโดยเฉพาะที่อยู่ในโรงเรือนควรหมั่นสำรวจแปลงปลูกและปรับปรุงโรงเรือนให้มีอากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อป้องกันการระบาดของโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา เช่น โรคยอดเน่า โรคราสนิม และโรคใบจุดในกล้วยไม้ เป็นต้น
ออกประกาศ 26 พฤษภาคม 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
22 พ.ค. 60 - 28 พ.ค. 60
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
29 พ.ค. 60 - 04 มิ.ย. 60
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 60-80% ของพื้นที่
05 มิ.ย. 60 - 11 มิ.ย. 60
พายุฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 50-70% ของพื้นที่
12 มิ.ย. 60 - 18 มิ.ย. 60
ฝนฟ้าคะนอง
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มิถุนายน 2560  
ฝนฟ้าคะนอง
มีฝนฟ้าคะนอง 30-40 % ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วมมากในระยะต้นและกลางเดือน
อุณหภูมิสูงสุด 34 - 36 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 25 - 27 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 %
ปริมาณฝน 130-170 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 14-17 วัน
ออกประกาศ 28 เมษายน 2560