Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคกลาง
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี และราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 38-40 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
ออกประกาศ 24 เมษายน 2560 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   23 เม.ย. 60 - 29 เม.ย. 60  
คาดหมาย
     
ในช่วงวันที่ 23-26 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-40 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 27-29 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
     
ออกประกาศ 23 เมษายน 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   14 เม.ย. 60 - 20 เม.ย. 60  
มีอากาศร้อนทั่วไปเกือบตลอดช่วง โดยมีฝน 10 – 50 % ของพื้นที่เกือบตลอดช่วง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 21 เมษายน 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   21 เม.ย. 60 -27 เม.ย. 60  
ในช่วงวันที่ 22-25 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม. ส่วนในช่วงวันที่ 26-27 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม. /ชม.
-เกษตรกร ระยะนี้จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เกษตรกรควรหลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งเป็นเวลานาน หากมีความจำเป็นต้องทำงานกลางแจ้ง ควรสวมเสื้อผ้าให้มิดชิด เพื่อป้องกันผิวไหม้เกรียม และดื่มน้ำบ่อยๆ เพื่อป้องกันร่างการขาดน้ำ ส่วนในช่วงวันที่ 26-27 เม.ย.จะมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง เกษตรกรควรระวังความเสียหายที่อาจจะเกิดกับผลผลิตการเกษตรไว้ด้วย
-สัตว์น้ำระยะนี้อากาศร้อนและมีอัตราการระเหยน้ำสูง ซึ่งจะ ทำให้อุณหภูมิของน้ำสูงขึ้น ปริมาณน้ำลดลง ดังนั้นผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรดูแลจำนวนสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำ หากปริมาณน้ำมีน้อยจะทำให้สภาพน้ำเปลี่ยน และสัตว์น้ำจะอยู่อย่างแออัด ส่งผลให้สัตว์น้ำอ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย
ออกประกาศ 21 เมษายน 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
24 เม.ย. 60 - 30 เม.ย. 60
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 36-38 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 26-28 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
01 พ.ค. 60 - 07 พ.ค. 60
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 35-37 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
08 พ.ค. 60 - 14 พ.ค. 60
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤษภาคม 2560  
พายุฝนฟ้าคะนอง
มีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 35 - 37 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 26 - 28 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 7 - 15 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 %
ปริมาณฝน 150-190 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 13-16 วัน
ออกประกาศ 28 มีนาคม 2560