Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคตะวันออก
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระแก้ว จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-39 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ออกประกาศ 24 เมษายน 2560 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   23 เม.ย. 60 - 29 เม.ย. 60  
คาดหมาย
     
ในช่วงวันที่ 23-26 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 27-29 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
     
ออกประกาศ 23 เมษายน 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   14 เม.ย. 60 - 20 เม.ย. 60  
มีอากาศร้อนทางตอนบนของภาค โดยมีฝน 10-40% ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 21 เมษายน 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   21 เม.ย. 60 -27 เม.ย. 60  
ในช่วงวันที่ 21-25 เม.ย. อากาศร้อนในตอนกลางวัน กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 26-27 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
-พื้นที่การเกษตรในช่วงวันที่ 26-27 เม.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง เกษตรกรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางเกษตรโดยเฉพาะ ไม้ผลที่อยู่ในระยะผลแก่ใกล้เก็บเกี่ยว ส่วนปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย เกษตรกรควรใช้น้ำที่เก็บกักไว้อย่างประหยัด รวมทั้งวางแผนการใช้น้ำที่เก็บกักไว้ เพื่อจะได้มีน้ำใช้ทางด้านการเกษตรในระยะต่อไป
-พืชไร่/ผัก ระยะนี้แม้จะมีฝนแต่ปริมาณน้อย เกษตรกรที่ปลูกพืชไร่ และพืชผักควรจัดหาน้ำให้แก่พืชตามความจำเป็นและ หาวัสดุคลุมผิวดินโดยคลุมจากโคนต้นจนถึงแนวรัศมีทรงพุ่ม วัสดุที่ใช้ เช่น ใบไม้แห้งที่ร่วงหล่น กาบมะพร้าว หญ้าแห้ง ซึ่งจะช่วยชะลออัตราการระเหยน้ำจากผิวดินให้ช้าลงและเศษวัสดุเหล่านี้จะค่อยๆ ผุพังเป็นอินทรีย์วัตถุทำให้ดินร่วนและมีการอุ้มน้ำดีขึ้น
ออกประกาศ 21 เมษายน 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
24 เม.ย. 60 - 30 เม.ย. 60
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 26-28 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
01 พ.ค. 60 - 07 พ.ค. 60
ฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
08 พ.ค. 60 - 14 พ.ค. 60
ฝนฟ้าคะนอง คลื่นสูงกว่า 2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 34-36 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 25-27 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤษภาคม 2560  
พายุฝนฟ้าคะนอง
มีฝนฟ้าคะนอง 50-70% ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 34 - 36 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 26 - 28 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 35 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 %
ปริมาณฝน 200-250 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 14-17 วัน
ออกประกาศ 28 มีนาคม 2560