Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
ออกประกาศ 27 พฤษภาคม 2560 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   27 พ.ค. 60 - 02 มิ.ย. 60  
คาดหมาย
     
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางในช่วงวันที่ 27-29 พ.ค.ส่วนมากทางด้านตอนบนของภาค
ในช่วงวันที่ 26-30 พ.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร
ส่วนในช่วงวันที่ 31 พ.ค.-2 มิ.ย. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 27 พฤษภาคม 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   19 พ.ค. 60 - 25 พ.ค. 60  
มีฝน 40-70% ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 26 พฤษภาคม 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   26 พ.ค. 60 -01 มิ.ย. 60  
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 26-29 พ.ค. ส่วนมากทางด้านตอนบนของภาค ในช่วงวันที่ 26-30 พ.ค. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 31 พ.ค.-1 มิ.ย. ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม. /ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียส
พื้นที่การเกษตร ระยะนี้จะมีฝนตกชุก กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมพื้นที่การเกษตรได้ โดยเฉพาะบริเวณที่ลาดเชิงเขา และพื้นที่ที่ลุ่ม เกษตรกรควรระวังความเสียหายที่จะเกิดกับพืชผลการเกษตร โดยการจัดระบบระบายน้ำในแปลงปลูกให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่เพาะปลูกเป็นเวลานานทำให้รากพืชขาดอากาศต้นพืชตายได้
ไม้ผล สำหรับสภาพอากาศมีความชื้นสูง เกษตรกรควรตัดแต่งกิ่งไม้ผลที่อยู่ในระยะเจริญเติบโตให้โปร่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก แสงแดดส่องได้ถึงบริเวณโคนต้น เพื่อป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรครากเน่าโคนเน่า ซึ่งจะทำให้ต้นพืชเสียหาย
ออกประกาศ 26 พฤษภาคม 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
22 พ.ค. 60 - 28 พ.ค. 60
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
29 พ.ค. 60 - 04 มิ.ย. 60
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
05 มิ.ย. 60 - 11 มิ.ย. 60
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
12 มิ.ย. 60 - 18 มิ.ย. 60
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 40-60% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มิถุนายน 2560  
ฝนฟ้าคะนอง
มีฝนฟ้าคะนอง 30-40% ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ส่วมมากในระยะต้นและกลางเดือน
อุณหภูมิสูงสุด 33 - 35 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 35 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 %
ปริมาณฝน 90-130 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 11-14 วัน
ออกประกาศ 28 เมษายน 2560