Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ออกประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2560 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   23 ก.พ. 60 - 01 มี.ค. 60  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 23-24 ก.พ. 60 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 25 ก.พ. -1 มี.ค. 60 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส
     
ออกประกาศ 23 กุมภาพันธ์ 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   13 ก.พ. 60 - 19 ก.พ. 60  
มีอากาศเย็นเกือบทั่วไป โดยมีฝน 10-40% ของพื้นที่กับมีฝนหนักบางแห่ง เว้นแต่ในวันที่ 19 ก.พ. มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 20 กุมภาพันธ์ 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   22 ก.พ. 60 -28 ก.พ. 60  
ในช่วงวันที่ 22-24 ก.พ. 60 มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ส่วนในช่วงวันที่ 25-28 ก.พ. 60 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง ลมตะวันออก ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส
พื้นที่การเกษตร ทางตอนบนของภาคแม้จะมีฝนตก แต่ปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืช เกษตรกรควรให้น้ำแก่พืชเพิ่มเติม เพื่อป้องกันพืชชะงักการเจริญ เติบโต ส่วนทางตอนล่างของภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อพืชที่ขาดน้ำในช่วงที่ผ่านมา เกษตรกรควรกักเก็บน้ำไว้ใชทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย
ยางพารา ระยะนี้ปริมาณฝนลดลง ส่วนในช่วงวันที่ 25-28 ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนหนักบางแห่ง ชาวสวนยางพาราควรระวังและป้องกันโรคพืชที่เกิดจากเชื้อรา โดยเฉพาะโรครากขาว ซึ่งจะทำให้ต้นพืชเสียหาย
ประมงชายฝั่ง ช่วงวันที่ 25-28 ฝั่งอ่าวไทย ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่ง
ออกประกาศ 22 กุมภาพันธ์ 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
20 ก.พ. 60 - 26 ก.พ. 60
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 31-33 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 22-24 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
27 ก.พ. 60 - 05 มี.ค. 60
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 23-25 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
06 มี.ค. 60 - 12 มี.ค. 60
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
13 มี.ค. 60 - 19 มี.ค. 60
ฝน
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 10-20% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน มีนาคม 2560  
ฝนฟ้าคะนอง
อากาศร้อนหลายพื้นที่ กับจะมีฝนฟ้าคะนอง 20-40 % ของพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 33 - 35 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 24 - 26 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 35 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 72-82 %
ปริมาณฝน 70-100 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 6-8 วัน
ออกประกาศ 27 มกราคม 2560