Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สัญลักษณ์อากาศ สัญลักษณ์อากาศ
สภาพอากาศภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)
  พยากรณ์อากาศ    เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
ออกประกาศ 24 เมษายน 2560 05:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   23 เม.ย. 60 - 29 เม.ย. 60  
คาดหมาย
     
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
     
ออกประกาศ 23 เมษายน 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   14 เม.ย. 60 - 20 เม.ย. 60  
มีฝนน้อยกว่า 5% ของพื้นที่ในระยะครึ่งแรกของช่วง จากนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ 30-60% ของพื้นที่ กับมีฝนหนักบางแห่ง
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 21 เมษายน 2560
  ผลกระทบของลักษณะอากาศต่อการเกษตร ในระยะ 7 วันข้างหน้า   21 เม.ย. 60 -27 เม.ย. 60  
มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียส ลมใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร
-พื้นที่การเกษตรปริมาณฝนที่ตกมีน้อย โดยเฉพาะทางตอนบนของภาคเกษตรกรควรวางแผนการใช้น้ำที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ให้น้ำบริเวณทรงพุ่ม หรือระบบน้ำหยด ส่วนบริเวณที่มีฝนตกควรกักเก็บน้ำไว้ใช้ทางด้านการเกษตรในช่วงที่มีฝนตกน้อย
-ยางพารา ระยะนี้มีฝนตกน้อย สำหรับยางพาราต้นอายุ 1 – 3 ปี ซึ่งมีขนาดเล็ก ทำให้ขาดร่มเงา ชาวสวนควรใช้วัสดุที่หาง่าย มีปริมาณมาก ๆ เช่น เศษวัชพืช หญ้าคา ฟางข้าว ฯลฯ โดยใช้คลุมบริเวณโคนต้น เพื่อรักษาความชื้นในดิน หรือ วางแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวด้วยการปลูกพืชแซม ที่เหมาะสม เช่น การปลูกกล้วย ซึ่ง นอกจากจะช่วยพรางแดดแล้วยังเป็นพืชที่ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินได้เป็นอย่างดี
ออกประกาศ 21 เมษายน 2560
  พยากรณ์อากาศ 4 สัปดาห์     
24 เม.ย. 60 - 30 เม.ย. 60
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
01 พ.ค. 60 - 07 พ.ค. 60
ฝน คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 32-34 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 20-30% ของพื้นที่
08 พ.ค. 60 - 14 พ.ค. 60
ฝนฟ้าคะนอง คลื่น 1-2 เมตร
สูงสุดเฉลี่ย 33-35 °C
ต่ำสุดเฉลี่ย 24-26 °C
ฝน 30-40% ของพื้นที่
ข้อมูลอัพเดตทุกวันจันทร์
  พยากรณ์อากาศรายเดือน   ประจำเดือน พฤษภาคม 2560  
ฝนฟ้าคะนอง
มีฝนฟ้าคะนอง 30-40% ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่
อุณหภูมิสูงสุด 33 - 35 °C
อุณหภูมิต่ำสุด 25 - 27 °C
ลม ทิศทางลม ความเร็ว 15 - 35 กิโลเมตร/ชั่วโมง
ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 %
ปริมาณฝน 120-160 มิลลิเมตร
จำนวนวันฝนตก 13-16 วัน
ออกประกาศ 28 มีนาคม 2560