Thai Weather
แอพพลิเคชั่นสภาพอากาศ

พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ พยากรณ์อากาศสำหรับเว็บ

สภาพอากาศโดยรวมทั่วประเทศ
  ลักษณะอากาศทั่วไป   วันที่ 27 มีนาคม 2560  
พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ ส่วนภาคใต้จะมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงวันที่ 27-29 มี.ค.2560
  พยากรณ์อากาศสำหรับกรุงเทพฯ และปริมณฑล    เวลา 23:00 น.วันนี้ - 23:00 น.วันพรุ่งนี้  
มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
รายละเอียดเพิ่มเติม ออกประกาศ 27 มีนาคม 2560 22:00 น.
  อากาศ 7 วันข้างหน้า   27 มี.ค. 60 - 02 เม.ย. 60  
คาดหมาย
     ในช่วงวันที่ 28-30 มี.ค. ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลดลง และอุณหภูมิจะสูงขึ้น ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 31 มี.ค. - 2 เม.ย. ประเทศไทยตอนบนรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกก่อน
     
ข้อควรระวัง
     ในช่วงวันที่ 27-28 มี.ค. ประชาชนที่อาศัยในบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนหนักไว้ด้วย
ออกประกาศ 27 มีนาคม 2560
  อากาศ 7 วันที่ผ่านมา   20 มี.ค. 60 - 26 มี.ค. 60  
หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนเกือบตลอดสัปดาห์ ประกอบกับลมใต้และตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะต้นและกลางสัปดาห์ โดยมีคลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะปลายสัปดาห์ นอกจากนี้บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนในระยะปลายสัปดาห์ ลักษณะดังกล่าวทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าว โดยเฉพาะภาคเหนือ และภาคกลางมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ กับมีฝนและฝนฟ้าคะนองส่วนมากในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ สำหรับภาคใต้มีฝนเกือบตลอดสัปดาห์
ข้อมูลย้อนหลัง ออกประกาศ 27 มีนาคม 2560
  อากาศรายเดือน   ประจำเดือน เมษายน 2560  
คาดหมาย
     หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนจะปกคลุมประเทศไทยตอนบนในบางช่วง ประกอบกับจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยและประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนอบอ้าว กับมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 40-43ซ. โดยจะมีพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหลายพื้นที่ ส่วนภาคใต้ปริมาณและการกระจายของฝนจะเพิ่มขึ้นในช่วงปลายเดือน โดยเฉพาะทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก อนึ่ง ในเดือนนี้ คาดว่าปริมาณฝนส่วนใหญ่จะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อยและอุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย
ข้อควรระวัง
     ในเดือนนี้มีโอกาสสูงที่จะเกิดพายุฤดูร้อน โดยจะมีลักษณะพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจมีลูกเห็บตกในบางพื้นที่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน และเรือกสวนไร่นาได้ แต่ปริมาณฝนที่ตกอาจจะไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภค รวมทั้งการใช้น้ำทางเกษตรกรรม ประชาชนจึงควรวางแผนการใช้น้ำให้ได้ประโยชน์สูงสุด โดยเฉพาะพื้นที่แล้งซ้ำซาก นอกจากนี้ในบางช่วงอากาศจะแห้งมากเอื้ออำนวยต่อการเกิดอัคคีภัยและไฟป่าได้ จึงขอให้ระมัดระวังการใช้เชื้อเพลิงในการทำกิจกรรมต่างๆ ในระยะนี้ไว้ด้วย อนึ่ง ในช่วงปลายเดือนเมษายน มักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามันซึ่งอาจทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลน โดยมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันออกและเข้าใกล้ด้านตะวันตกของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้น จึงควรติดตามข่าวการพยากรณ์อากาศประจำวันจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปด้วย
ออกประกาศ 07 มีนาคม 2560