กรมอุตุนิยมวิทยาขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมแสดงความยินดีด้วยความยินดียิ่ง
ร่วมแสดงความยินดี