สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการกับ นรม. และ รมว.ดศ. ณ จังหวัดเชียงใหม่

กรมอุตุนิยมวิทยาร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการกับ นรม. และ รมว.ดศ. ณ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ข้อมูล 18 กันยายน 2566

เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2566 นางสาวพะเยาว์  เมืองงาม รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ พร้อมด้วย ดร. สุกฤษฎิ์  เกิดแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาอุตุนิยมวิทยา ร่วมลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายประเสริฐ  จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) มีดำริตรวจติดตามความคืบหน้าของโครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลฯ โดยมี นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัด ดีอีเอส นายสุทธิเกียรติ  วีระกิจพานิช ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง ดีอีเอส นายวัลลภ  รุจิรากร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ดีอีเอส ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวง ดีอีเอส และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ พร้อมกับ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ลงพื้นที่อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) เพื่อพบปะและร่วมพูดคุยกับคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ ถึงประเด็นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ระบบขนส่งคมนาคมสังคมและ สิ่งแวดล้อม (PM 2.5) และยังได้พบกับกลุ่มผู้ประกอบการ เพื่อรับฟังปัญหาภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่ และส่งเสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Start Up) ณ ห้องประชุม THE Brick X