สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาวะอากาศร้อนของประเทศไทย ปี 2567 และสถานการณ์ เอลนีโญ ลานีญา

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์สภาวะอากาศร้อนของประเทศไทย ปี 2567 และสถานการณ์ เอลนีโญ ลานีญา
วันที่ข้อมูล 06 กุมภาพันธ์ 2567

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. นางสาวกรรวี  สิทธิชีวภาค อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์สภาวะอากาศร้อนของประเทศไทย ปี 2567 และสถานการณ์ เอลนีโญ ลานีญา เพื่อวางแผนรับมือฤดูแล้ง และฝนทิ้งช่วง ปี 2567 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่ 6/2567 โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 5 ทำเนียบรัฐบาล

 

ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี