สายด่วน อต. 1182
สายด่วน อต. 1182

ออต. และคณะทำงานประชุมออนไลน์ร่วมกับ ม. ขอนแก่น หารือการลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ

ออต. และคณะทำงานประชุมออนไลน์ร่วมกับ ม. ขอนแก่น หารือการลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ
วันที่ข้อมูล 19 มกราคม 2566

วันนี้ (19 ม.ค. 2565) เวลา 13.00 น. ดร. ชมภารี  ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ ระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้ ดร. สุกฤษฎิ์  เกิดแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาอุตุนิยมวิทยา นางสาวพัชรา เพชรวิโรจน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ ศ. ดร. ธิดารัตน์  บุญมาศ รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยี และวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมรกต และผ่านระบบออนไลน์

 

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า กรมอุตุนิยมวิทยามีความยินดีและเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนางานวิจัยและการให้บริการอุตุนิยมวิทยาที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการระดับพื้นที่ และการร่วมกันพัฒนาทรัพยากรบุคคลซึ่งเป็นกำลังสำคัญด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทย ที่ผ่านมา กรมฯ และ ม. ขอนแก่น ก็ได้ร่วมทำงานวิจัยและโครงการต่าง ๆ กันมาอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่น โครงการเตือนเหตุการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่เทศบาลเมืองขอนแก่น มั่นใจว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้สองหน่วยงานร่วมกันสร้างวรรค์งานวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมด้านอุตุนิยมวิทยา สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจในนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป โดยภายหลังจากนี้จะมีการลงนาม MOU ร่วมกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566