กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร และนายสราวุธ สมทรัพย์ เลขานุการกรม มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีเนื่องในวันจัดตั้ง บริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และร่วมแถลงข่าวการจัดตั้ง บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) โดยมีนายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้แถลง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม สำนักงานใหญ่ NT ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ
สำหรับการควบรวม CAT และ TOT ครั้งนี้เพื่อควบรวมกิจการให้เป็นบริษัทเดียว เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการลงทุนของภาครัฐ เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนนโยบายของรัฐในการจัดทำโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งบริการเพื่อสังคมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยบริษัท โทรคมนาคม แห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ยังคงมีฐานะเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีกระทรวงการคลังถือหุ้นทั้งหมดภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

07 มกราคม 2564