กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. กรมอุตุนิยมวิทยา จัดพิธีรับพระราชทานปีกฝนหลวงพิเศษ พระราชทาน ประจำปี 2564 โดยมี ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้เข้ารับปีกฝนหลวงพิเศษพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ณ หอประชุมกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อเป็นเกียรติประวัติที่ได้ปฏิบัติภารกิจอันมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาองค์กรในโครงการพระราชดำริฝนหลวงจนเกิดผลดีแก่ราชการ และเป็นเกียรติประวัติสืบไปภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
04 เมษายน 2564