กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้ นายสมภพ วงศ์วิไล ผู้อำนวยการกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา และนางสาววรินทร์พร นีลดานุวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 29 ปี และร่วมบริจาคสมทบกองทุนสวัสดิการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา และจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีนางภาวินี ณ สายบุรี รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค ณ ห้องโถง ขั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี


05 เมษายน 2564