กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 12.00 น. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกรมอุตุนิยมวิทยา และศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตบางนา จุดที่ 2 โดยมี ดร.ณัฐพล ณัฎฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้การต้อนรับในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ร่วมประชุมกับผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาผ่านระบบ Video Conference รับฟังบรรยายสรุปภาพรวมกรมอุตุนิยมวิทยา ณ ห้องประชุมเขตอุดมศักดิ์ ชั้น 13 อาคาร 50 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา จากนั้นตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการพยากรณ์อากาศ ณ ห้องบัญชาการกองพยากรณ์อากาศชั้น 11 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านแผ่นดินไหว ณ อาคารกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว สุดท้ายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เข้าเยี่ยมชมศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อเขตบางนา จุดที่ 2 โดยมีนางสาวโศรยา วัธชนะ ผู้อำนวยการเขตบางนา ให้การต้อนรับ ณ อาคารสโมสรกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งสำนักงานเขตบางนา ร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา จัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่มีอาการไม่รุนแรง ขณะรอเตียงก่อนนำส่งโรงพยาบาล สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 120 เตียง ภายในติดตั้งเตียงกระดาษพร้อมชุดเครื่องนอน มีระบบเสียงตามสาย กล้องวงจรปิด มีทีมแพทย์และพยาบาลดูแลและประเมินอาการตลอดระยะเวลาที่พักรักษาตัว ด้านการรักษาความปลอดภัยจัดให้มีเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมงภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์/พัศวุฒิ ตระกาโรบล

ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
13 สิงหาคม 2564