กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยนางสาวพะเยาว์ เมืองงาม ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก นายประโมทย์ ช่วยบุญชู ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช และข้าราชการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ร่วมจัดนิทรรศการศูนย์บริการดิจิทัลชุมชนตำบลมะม่วงสองต้น โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการดิจิทัลชุมชนมะม่วงสองต้น มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และพบปะประชาชน ณ โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช




โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 500 แห่ง ผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการสร้างภูมิปัญญา เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสำหรับเด็ก เยาวชน คนพิการ และประชาชนในชุมชน ส่งเสริมการค้าขายสินค้าออนไลน์ เพื่อไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก









ภาพ : โชคชัย / ข่าว : ชานุพงษ์

ลงข่าว ; อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

08 ตุลาคม 2564