กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องเขตอุดมศักดิ์ ชั้น 13 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับ นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ร่วมลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ เครื่องมือตรวจวัดระบบประมวลผล และพัฒนาการพยากรณ์ฝุ่น PM2.5 ใช้วางแผนบริหารจัดการและการแจ้งเตือนประชาชน ทั้งนี้ ภายใต้ความร่วมมือในระยะเวลา 3 ปีแรก ทั้งสองหน่วยงานมุ่งหวังว่าจะสามารถใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและความร่วมมือเชิงเทคนิค สำหรับการรับมือสภาวะที่ประสบวิกฤติภัยต่าง ๆ ซึ่งมีเป้าประสงค์หลักในการพัฒนาขีดความสามารถด้านการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM2.5 ได้อย่างแม่นยำและครอบคลุมพื้นที่ได้ทั่วประเทศ รวมถึงสามารถคาดการณ์สถานการณ์มลพิษอากาศ อื่น ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารและจัดการคุณภาพอากาศของประเทศไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปภาพ/ข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
19 พฤศจิกายน 2564