กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดร. ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้เข้าร่วมประชุมกับกรมชลประทาน “สรุปการบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง เตรียมรับมือฤดูฝน” ปี ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ปฎิบัติการน้ำอัจฉริยะ กรมชลประทาน สามเสน กรุงเทพมหานคร โดยมี ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานจัดงานพร้อมกันนี้ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน ได้กล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน “สรุป การบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง เตรียมรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๕”


โดย ดร. ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้กล่าวสรุปสภาพอากาศและการคาดการณ์ฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ ไว้ในที่ประชุมโดยสรุปว่า “ลักษณะอากาศช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ จะมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามัน แล้วมีโอกาสพัฒนาแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชั่นและพายุไซโคลนแล้วมีแนวโน้มเคลื่อนตัวเข้าใกล้ด้านตะวันตกของประเทศไทย ลมที่พัดพาความชื้นจากทะเลอันดามันและอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศได้เปลี่ยนเป็นลมทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบกับมีร่องความกดอากาศต่ำหรือร่องฝนพาดผ่านตอนกลางของประเทศ และมีรายงานสภาวะฝนตกหนัก (ปริมาณฝน ๒๔ ชั่วโมง มากกว่า ๓๕.๑ มิลลิเมตร ขึ้นไป) ติดต่อกันอย่างน้อย ๓ วันขึ้นไป บริเวณสถานีตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตก ผลการวิเคราะห์เป็นไปตามเงื่อนไขนี้แล้วกรมอุตุนิยมวิทยาจึงจะประกาศเข้าสู่ฤดูฝนของประเทศไทย ในปีนี้ “ฤดูฝนของประเทศไทย” ในช่วงปลายสัปดาห์ที่สองของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งจะทำให้บริเวณด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกรวมทั้งภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น กลุ่มฝนมีการกระจายตัวดีอย่างสม่ำเสมอทั่วประเทศ


ในช่วงเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม ๒๕๖๕ มักจะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และ เคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทีพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น จะทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกและบริเวณด้านรับมรสุมโดยเฉพาะภาคตะวันออก


ส่วนในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ส่วนใหญ่มักจะเกิดสภาวะฝนลดลงหรือฝนทิ้งช่วง โดยปริมาณและการกระจายของฝนจะลดลงอย่างมาก และอาจก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำทั้งทางด้านการเกษตร อุสาหกรรมต่างๆ ในหลายพื้นที โดยเฉพาะพื้นทีแล้งซ้ำซากนอกเขตชลประทาน

ปริมาณฝนจะเริ่มตกเพิ่มมากขึ้นหลังจากกลางเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปถึงราวๆ กลางเดือนตุลาคม พร้อมกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำก่อตัวบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้แล้วโอกาสพัฒนาเป็นพายุดีเปรสชั่น โซนร้อน และไต้ฝุ่นตามลำดับ มีโอกาสเคลื่อนตัวมาทางทิศตะวันตกเข้ามาอิทธิพลต่อบ้านเรา ปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าจะมีพายุเข้ามาบ้านเรา 1-2 ลูก โดยพายุหมุนเขตร้อนลูกที่ 1 จะเข้าผ่านเข้ามายังประเทศเวียดนาม ลาว และทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศไทย ราวๆ เดือนกรกฎาคม – กลางตุลาคม ส่วนพายุหมุนเขตร้อนลูกที่ 2 จะผ่านเข้ามาทางทะเลจีนใต้ผ่านปลายแหลมญวนและมีภาคใต้ของประเทศไทยราวๆ กลางเดือนตุลาคม - กลางเดือนธันวาคม ซึ่งมีอิทธิพลต่อสภาพอากาศภาคใต้ของประเทศไทย และก็เป็นช่วงเข้าสู่ฤดูฝนของภาคใต้


กรมชลประทาน ได้บริหารจัดการน้ำฤดูแล้งที่ผ่านมาเป็นไปตามแผน และพร้อมสั่งชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับมือฤดูฝนปี ๒๕๖๕ ตามแบบจำลองบรรยากาศเชิงตัวเลขในการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงการเฝ้าระวัง และวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ แหล่งน้ำ และแม่น้ำสายหลักต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้มีเกิดความยั่งยืนในการบริหารตลอดช่วงฤดู

09 พฤษภาคม 2565