กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ชมภารี ชมภูรัตน์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้ นายสราวุธ สมทรัพย์ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันการบินพลเรือน ครบรอบ 61 ปี และร่วมบริจาคสมทบทุนสนับสนุนกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลแก่นักศึกษา และสวัสดิการบุคลากรของ สบพ. โดยมี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน เป็นผู้รับมอบ ณ สถาบันการบินพลเรือน ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ08 มิถุนายน 2565