กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานมอบวุฒิบัตร และกล่าวปิด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาการประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัล เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมเขตอุดมศักดิ์ชั้น 13 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา โดยมีผู้รับมอบใบประกาศนียบัตรทั้งสิ้น 45 คน


ข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

ภาพ : พลากร เวียงดอนก่อ/อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

01 พฤศจิกายน 2561