กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

นายภูเวียง ประคำมินทร์ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ Nation TV22 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.30 น. ณ ห้องกองบัญชาการกองพยากรณ์อากาศชั้น 11 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยาเรื่อง สภาพอากาศของประเทศไทยระหว่างวันที่ 3 - 8 พฤศจิกายน 2561 ว่าระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน ความกดอากาศสูงได้อ่อนกำลังลงซึ่งจะทำให้มีหมอกในตอนเช้า และระหว่างวันที่ 7 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน จะมีฝนตกบางแห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะมีฝนตกเล็กน้อย สำหรับภาคใต้ จะมีฝนมากขึ้น คลื่นทะเลฝั่งอ่าวไทยมีความสูง 1 - 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมอุตุนิยมวิทยา 1182

ข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
02 พฤศจิกายน 2561