กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

ระหว่างวันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 ว่าที่ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ และนายอภิสิทธิ์ สังขวรรณะ ผู้อำนวยการส่วนตรวจอากาศที่ 2 กองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ ได้ตรวจเยี่ยมมอบขวัญและกำลังใจ พร้อมทั้งให้โอวาท แนวทางปฏิบัติงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรค ของส่วนอากาศการบิน สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดและกลุ่มงานในสังกัดกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศ ในภาคตะวันออก ได้แก่ ส่วนการบินและสถานีในจังหวัดตราด สถานีในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และ ชลบุรี


 


ภาพ/ข่าว : อภิสิทธิ์ สังขวรรณะ

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

19 พฤศจิกายน 2561