กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” โดยมีนายสราวุธ สมทรัพย์ เลขานุการกรม เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หน้าอาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา หลังจากนั้น คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ลงมือปลูกต้นไม้ บริเวณสวนสุขภาพ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทรบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกของบุคลากรกกรมอุตุนิยมวิทยาให้เกิดความรักความหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ของชาติข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ภาพ : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก/อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก
22 พฤศจิกายน 2561