กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2561 ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ลงพื้นที่ให้กำลังใจข้าราชการประจำสถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราช เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ระหว่างพายุโซนร้อนปาบึกเคลื่อนเข้าชายฝั่งภาคใต้ของประเทศไทย โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดแรกที่ศูนย์กลางพายุปาบึกเคลื่อนขึ้นฝั่ง พร้อมลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก และรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่ประสบภัย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นที่แรกที่พายุเคลื่อนตัวขึ้นฝั่ง ด้วยความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลาง 75 กิโลเมตรต่อชั่วโมง สร้างความเสียหายในหลายพื้นที่ โดยมีลมกระโชกแรกทำให้เสาไฟฟ้าล้ม หลังคาบ้านเสียหายหลายหลังคาเรือน และเกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่


ข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

ภาพ : นายสราวุธ สมทรัพย์ เลขานุการกรม กรมอุตุนิยมวิทยา

07 มกราคม 2562