กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสรุปสถานการณ์พายุโซนร้อนปาบึก ในการประชุมผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2561 โดยรายงานสถานการณ์ตั้งแต่การก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณเกาะบอร์เนียวในทะเลจีนใต้ตอนล่าง ในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 จนพายุโซนร้อนปาบึกอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชั่น และหย่อมความกดอากาศต่ำตามลำดับ และเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลอันดามัน ในวันที่ 5 มกราคม 2562 พร้อมกับรายงานปริมาณฝนสะสม 11 จังหวัด ซึ่งอาจจะทำให้เกิดดินโคลนถล่ม น้ำป่าไหลหลากได้ จังหวัดที่มีปริมาณน้ำฝนตกสะสมมากที่สุดได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช วัดปริมาณฝนสะสมได้ 325.4 มิลลิเมตร รองลงมาได้แก่จังหวัดนราธิวาส วัดได้ 292.6 มิลลิเมตร จังหวัดชุมพร วัดได้ 278.0 มิลลิเมตร โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม MDES ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ภาพ : มรุกัญญา แตงโสภา

ข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ
09 มกราคม 2562