กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. ห้องบัญชาการกองพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ผู้บริหาร พร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมวิเคราะห์ข้อมูลสภาวะอากาศเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวัง PM2.5

ซึ่งการประชุมดังกล่าวฯ ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจอากาศชั้นบน และข้อมูลการตรวจวันลมชั้นบน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการสนับสนุนการเฝ้าระวัง PM 2.5 ในวันนี้ และได้ข้อสรุปนำไปเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ต่อไป


 


ข่าว : ชนานันท์ จั่นเทศ

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

01 กุมภาพันธ์ 2562