กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา แถลงข่าว “ความกดอากาศสูงระลอกสุดท้ายของฤดูหนาวนี้ และผลกระทบต่อสภาพอากาศที่มีต่อฝุ่นละออง PM 2.5” ณ ห้องบัญชาการ กองพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา โดยกล่าวว่า ในช่วงวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์นี้ บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ประกอบกับมีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองกับ มีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับภาคกลาง และภาคตะวันออก อุณหภูมิลดลงเล็กน้อย ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร จากสภาวะอากาศดังกล่าว สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 โดยรวมมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
11 กุมภาพันธ์ 2562