กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานในงานสัมมนาถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา ณ ห้อง Good hope 1-3 ชั้น 12 โรงแรมไบรท์ตัน เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. การสัมมนาถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปีฯ ครั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาจัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา 150 คนข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ภาพ : มาลีนี มีลาภสม

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี


15 กุมภาพันธ์ 2562