กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้ นายสมภพ วงศ์วิไล ผู้อำนวยการกองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีบวงสรวงเทพยดา ในงานใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีโดยนำกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในมิติต่างๆ มานำเสนอให้สังคมได้เรียนรู้ความเป็นมาและประวัติศาสตร์แห่งราชวงศ์จักรี การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของสังคมไทย อันจะนำไปสู่ความรัก ความหวงแหนและความภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ
08 มีนาคม 2562