กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวสุกันยาณี ยะวิญชาญ ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศ นายสราวุธ สมทรัพย์ เลขานุการกรม เป็นผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมงานวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีพลเอกฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน การจัดงานในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สตรี บุคคล หน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และ องค์กรส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ


ข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

08 มีนาคม 2562