กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยนายสราวุธ สมทรัพย์ เลขานุการกรม และนายสำเริง มั่นคง ผู้อำนวยการกองสื่อสาร เดินทางตรวจราชการ ณ สถานีอุตุนิยมวิทยาสมุทรปราการ และส่วนเครื่องส่งวิทยุกระจายข่าวอากาศ บางปลา กองสื่อสาร เพื่อตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฯ เพื่อมอบนโยบาย และให้ขวัญกำลังใจผู้ปฎิบัติงานในหน้าที่ภาพ/ข่าว : นายสราวุธ สมทรัพย์

ลงข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
14 มีนาคม 2562