กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วยผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้บริหารระดับสูงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนายพันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องประชุม MDES ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


 
ข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

05 เมษายน 2562