กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้นายสุรพงษ์ สารปะ โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้แทนร่วมกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เยาวชนบางนา เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 ในการนี้ ดร.ชนะ รุ่งแสง ประธานคณะกรรมการส่งเสริมศูนย์เยาวชนบางนา เป็นประธานในพิธี มีผู้บริหารจากส่วนราชการ อาทิ พล.ร.ต.ไชยวุฒิ นาวิกาญจนะ รองเจ้ากรมอุทกศาสตร์ นายณัฐสันต์ จันทะเตมีย์ ผู้อำนวยการเขตบางนา และสมาชิกศูนย์เยาวชนบางนาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมในครั้งนี้ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร จัดขึ้นเพื่อให้เด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ชุมชน และสังคม ตลอดจนเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีงามของไทย ในรูปแบบพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ การแสดงนาฏศิลป์ และกิจกรรมนันทนาการ ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.ข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี

ภาพ : ศุภโชค คนหาญ นักศึกษาฝึกงาน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
05 เมษายน 2562