กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องไพลิน ชั้น 3 อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองให้แก่ นายธนวัฒน์ ทองจันทร์ ซึ่งได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่าย ภายใต้ชื่อ รู้โลก รู้ตะวัน รู้เท่าทันสภาพอากาศ เนื่องในวันอุตุนิยมวิทยาโลก 23 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาข่าว : ชนานันท์ จั่นเทศ

ภาพ : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์
05 เมษายน 2562