กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

กรมอุตุนิยมวิทยาจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2562 “สงกรานต์วิถีไทย” ณ กรมอุตุนิยมวิทยา โดยกิจกรรมแรกเป็นกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในเวลา 07.30 น. บริเวณถนนด้านหน้าอาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา จากนั้น ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้อัญเชิญพระพุทธรูปจากชั้น 3  และ พระรูปจำลองพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จากชั้น 13 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา มาประจำ ณ บริเวณพิธีห้องโถงหอประชุมใหญ่กรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งในปีนี้มีอดีตผู้บริหาร อดีตข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา มาร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัว โดยมี ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นผู้แทนข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวแสดงคารวะและขอพรจากอดีตผู้บริหาร และอดีตข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมใหญ่กรมอุตุนิยมวิทยา

ข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ

ภาพ : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก/พลากร เวียงดอนก่อ/สุนทร สว่างแก้ว/อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์/ศุภโชค พลหาญ (นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต)
10 เมษายน 2562