กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.30 น. ดร. ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าที่ ร.ต. ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีฝ่ายบริหาร น.ส. กรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีฝ่ายปฏิบัติการ คณะผู้บริหารและข้าราชการกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี เสด็จออกสีหบัญชร ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวัง

 

ข่าว : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม
06 พฤษภาคม 2562