กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.45 - 11.45 น. ว่าที่ ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนาการท่าเรือแห่ง ประเทศไทย “ครบรอบ 68 ปี” ณ อาคารสโมสร การท่าเรือแห่งประเทศไทย ในการนี้ กรมอุตุนิยมวิทยาได้มอบเงินบริจาคเพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อมอบให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกข่าว/ภาพ : เอกสิทธิ์ ช่างเหล็ก

ลงข่าว : แพรวพรรณ สุขประสิทธิ์ นักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต


16 พฤษภาคม 2562