กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวกรรวี สิทธิชีวภาค รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายปฏิบัติการ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ฝ่ายบริหาร และผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมงาน “Digital Thailand Forward” โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้มอบนโยบาย เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในช่วงที่ผ่านมา และสามารถนำนโยบายไปต่อยอดให้ประเทศมีการพัฒนา ก้าวหน้าสืบต่อไป ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้กล่าวขอบคุณ ณ ห้อง cat Auditorium ชั้น 2 อาคารสโมสร สำนักงานใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)ภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : พลากร เวียงดอนก่อ
12 มิถุนายน 2562