กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมด้วย นายนัฐวุฒิ แดนดี ผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบิน นายสราวุธ สมทรัพย์ เลขานุการกรม และคณะ เดินทางตรวจเยี่ยมราชการ สถานีอุตุนิยมวิทยาในพื้นที่ภาคกลาง จำนวน 6 สถานี ได้แก่ สถานีอุตุนิยมวิทยาลพบุรี สถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี สถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรี สถานีอุตุนิยมวิทยาทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี สถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวสังขละบุรี และสถานีตรวจวัดฝนอัตโนมัติ (สถานีโทรมาตร) หลองลู สังขละบุรี จ.กาจนบุรี และสถานีอุตุนิยมวิทยานครปฐม (กำแพงแสน) ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2562 เพื่อรับทราบรายงาน ปัญหา อุปสรรค และความพร้อมของระบบและเครื่องมือในแต่ละพื้นที่ พร้อมให้แนวนโยบายในการดำเนินงานและขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสถานีข่าว : มาลินี มีลาภสม


08 กรกฎาคม 2562