กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ดร.ภูเวียง ประคำมิทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นำโดย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 และ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 ณ ชั้น 1 สตูดิโอ 5 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ข่าว/ภาพ : พลากร เวียงดอนก่อ
10 กรกฎาคม 2562