กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์ปฏิบัติการพยากรณ์อากาศ ชั้น 11 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อสนับสนุนงานพระราชพิธีขบวนพยุหยาตราทางชลมารค โดยกองทัพเรือเป็นหน่วยงานหลัก มอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยาสนับสนุนข้อมูลการพยากรณ์อากาศในช่วงการฝึกซ้อม วันงานพระราชพิธีขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และพระราชพิธีเสด็จเลียบพระนคร เพื่อให้การปฏิบัติงานสนับสนุนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาและเครื่องมือตรวจอากาศในงานพระราชพิธีร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การจัดเตรียมความพร้อม แผนปฏิบัติการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารค รวมทั้งเข้าร่วมในพิธีการฝึกซ้อม ตลอดจนวันงานพระราชพิธีดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียนร้อยภาพ/ข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ตรวจทานข่าว : ชนานันท์ จั่นเทศ
07 สิงหาคม 2562