กิจกรรมกรมอุตุนิยมวิทยา

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 ดร.ภูเวียง ประคำมินทร์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา มอบหมายให้ นายสราวุธ สมทรัพย์ เลขานุการกรม และคณะเป็นผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 78 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินในนามกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อสบทบทุน กองทุนสวัสดิการกรมขนส่งทางบก เพื่อนำไปบริจาคให้กับองค์กรสาธารณกุศลต่อไป โดยมี นายพีระพล ถาวรสุภเจริญ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นผู้รับมอบเงินบริจาค ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 กรมการขนส่งทางบกข่าว : อดิศักดิ์ พิมพ์พงษ์

ภาพ : นายสราวุธ สมทรัพย์

ตรวจทานข่าว : ปุญชรัสมิ์ ราศรี
11 สิงหาคม 2562